wz
turistika.jpg, 78kB
Dendrologická zahrada
v Průhonicích

dendrologickazahrada37_small.JPG, 12 kB dendrologickazahrada38_small.JPG, 13 kB dendrologickazahrada39_small.JPG, 12 kB
Dendrologická zahrada byla založena v roce 1974 na pozemcích bývalé zahrady Dendrologické společnosti a přilehlých plochách. Jejím hlavním posláním je soustřeďování a hodnocení genofondu domácích a cizokrajných dřevin z hlediska využití v zahradní a krajinářské tvorbě. Pojmenování zahrady vychází z řeckého základu slova "dendrologie" - dendros = dřevina, logos = nauka. Na rozdíl od arboreta - sbírky dřevin ve smyslu systematickém (abor = strom), kde je vše podřízeno nárokům dřevin. Dendrologická zahrada ukazuje použití různých taxonů dřevin v sadovnické kompozici. Tato zahrada vycházející z odkazu zakladatele Průhonického parku Silva Taroucy, vznikla pilnou prací obětavých pracovníků ústavu, ale také pochopením majitelů části pozemků, na kterých se zahrada nachází.
dendrologickazahrada04_small.JPG, 12 kB dendrologickazahrada07_small.JPG, 13 kB dendrologickazahrada06_small.JPG, 12 kB
Dendrologická zahrada je součástí Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice, který řeší úkoly týkající se tvorby a ochrany životního prostředí v sídlech a krajině. V rámci Ministerstva životního prostředí ČR udržuje &a rozšiřuje genofond ohrožených druhů planých a kulturních rostlin. Je akreditovaným pracovištěm pro posuzování vhodnosti introdukce rostlinných druhů, vykonává expertní a poradenskou činnost v oboru tvorby a ochrany krajiny. Zajišťuje proces obnovy funkce vegetace v sídlech a krajině. V oblasti květinářství rozpracovává nové technologie pěstování skleníkových rostlin. Od roku 1927, kdy ústav existuje, zde bylo vyšlechtěno velké množství okrasných rostlin, o které je zájem i v zahraničí.
dendrologickazahrada15_small.JPG, 12 kB dendrologickazahrada14_small.JPG, 13 kB dendrologickazahrada05_small.JPG, 12 kB
V současné době je na Dendrologické zahradě o rozloze 80 hektarů pěstováno 5 000 taxonů dřevin a trvalek. Zahrada se pyšní jednou z největších sbírek rododendronů a azalek, které tolik proslavily Průhonice. Na 700 různých okrasných odrůd rozkvétá v měsíci květnu. Podobně byly rozpracovány rody borovice, smrk a tavolník. Postupně zde byly soustředěny především méně vzrůstné domácí, cizokrajné druhy a kultivary vrb. Obdobně byl soustředěn sortiment topolů, s ohledem na využití v krajině a územích silně poškozených těžbou uhlí.
dendrologickazahrada03_small.JPG, 12 kB dendrologickazahrada01_small.JPG, 13 kB dendrologickazahrada10_small.JPG, 12 kB
     Na Dendrologické zahradě je vybudován informační systém. Prohlídky zahrady začíná u hlavního vchodu a podle chuti a možností návštěvníka je vedena po malém a velkém procházkovém okruhu. Malý vycházkový okruh o délce 1 500 metrů zahrnuje jen polovinu expozice - velký okruh je dlouhý 3 000 metrů a vede po všech odděleních zahrady. Zahrada je zpřístupněna odborné i laické veřejnosti od dubna do října a na jaře a na podzim je zde také možno nakoupit atraktivní druhy dřevin s radou odborníka.
dendrologickazahrada11_small.JPG, 8 kB dendrologickazahrada12_small.JPG, 8 kB dendrologickazahrada13_small.JPG, 10 kB
dendrologickazahrada16_small.JPG, 11 kB dendrologickazahrada17_small.JPG, 8 kB dendrologickazahrada18_small.JPG, 7 kB
dendrologickazahrada19_small.JPG, 7 kB dendrologickazahrada20_small.JPG, 8 kB dendrologickazahrada21_small.JPG, 8 kB
dendrologickazahrada22_small.JPG, 7 kB dendrologickazahrada23_small.JPG, 6 kB dendrologickazahrada24_small.JPG, 8 kB
dendrologickazahrada25_small.JPG, 7 kB dendrologickazahrada26_small.JPG, 9 kB dendrologickazahrada27_small.JPG, 9 kB
dendrologickazahrada28_small.JPG, 9 kB dendrologickazahrada29_small.JPG, 6 kB dendrologickazahrada30_small.JPG, 8 kB
dendrologickazahrada31_small.JPG, 7 kB dendrologickazahrada32_small.JPG, 8 kB dendrologickazahrada33_small.JPG, 6 kB
dendrologickazahrada36_small.JPG, 8 kB dendrologickazahrada35_small.JPG, 10 kB dendrologickazahrada34_small.JPG, 6 kB