wz
turistika.jpg, 78kB
Jánský vrch u Trutnova

V Trutnově dne 27. června 1866 sice rakouská armáda zvítězila...ale celkové porážce už nemohl nikdo zabránit. Nejvíce padlých vojáků bylo v místech zvaných Šibeník, Chmelnice a Jánský vrch, které se nachází jižně od historického města. V dnešní době většinu tohoto území pokrývá městský park. Najdete tu rozeseté pomníky a pomníčky. Leží tu vedle sebe v posmrtné shodě vojáci obou stran. Celkový počet padlých v bitvě tu byl na šest tisíc vojáků.
     Městské sady vznikly v letech 1888-90 na rozloze 90 hektarů na severní svahu Jánského vrchu. Za parkem se rozkládá rozlehlý lesopark, jehož součástí je barokní kaple sv. Jana Křtitele z roku 1712. Podle ní vlastně dostal vrch název. Kapli dal postavit trutnovský občan Moric Dreyschock. Zajímavostí je, že se tu poblíž kaple roku 1731 s povolením biskupské konzistoře usídlil poustevník Tobiáš Finger. S povolením městské rady si tu dokonce postavil poustevnu. Roku 1782 Josef II. kapli zrušil a dal prodat za 40 zlatých. Její nové vysvěcení nastalo až roku 1811...jak šel čas - nikdo nemohl tušit, že se stane dějištěm nejprudších bojů osudného dne 27. června 1866. V poledních hodinách se tu uchýlilo několik desítek rakouských vojáků, které po neuposlechnutí výzvy k vzdání se - napadla přesila pruských vojáků. Nyní je tu nedaleko kaple náhrobní pomník majora Lipoščaka, který bránil svým tělem svého velitele.
     Součástí parku je francouzský park s dvěma terasami a plastikou draka (ten stával svého času uprostřed náměstí v Trutnově). Vedle francouzského parku je ještě anglický park se starým vodojemem. V celém areálu roste na 120 druhů dřevin a je východiskem Naučné stezky Bitvy o Trutnov. Z parku můžete přejít přes Úpskou ulici do Evangelického kostela (v novogotickém stylu), postaveného z peněžní sbírky. Základní kámen tohoto kostela byl položen v září roku 1899. A už v říjnu následujícího roku byl dokončen. Dominuje mu 43 metrů vysoká osmiboká věž a v roce 1980 byl rekonstruován na koncertní síň Bohuslava Martinů (Trutnovský podzim). Od roku 1990 je kostel opět příležitostně používán pro náboženské účely.
Fotogalerie bude zpracována
v roce 2016