wz
turistika.jpg, 78kB
Kačina 2.
Jedna z nejvýznamnější empírová stavba v Česku vznikla v zeleni přírodního parku v průběhu dvaceti let. Park, který měl působivé průhledy a byl efektně osázen P1390250upraveno.jpg, 28 kBstromy, založil již roku 1789 hrabě J. R. Chotek. Na jeho podobě měl zásluhu vídeňský botanik F. N. Jacquin. Ten byl v té době ředitelem vídeňské botanické zahrady. Původní, hodně odlesněná krajina byla obohacena o tyrolské modříny, kaštanovníky, akáty, pinie, moruše, jírovce, jeřáby, vrby, buky a topoly. Jan Rudolf Chotek byl tak důsledný, že sám osobně určoval, kde který strom či rostlinu zasadit... Pozemky, na nich byla obora - zakoupil již v roce 1764 otec hraběte - J. K. Chotek, který koupil celé Novodvorské panství. v polovině 12. století stávala v místech založeného parku ves Kačín. Ta ale za nezaznamenaných důvodů zanikla.
     Stavba zámku v něm začala v r. 1802. Podle projektu drážďanského architekta Ch. F. Schurichta, který řídil stavbu až do roku 1807, dílo zakončil v roce 1822 F. Jöndl. Zámecké sídlo je velice rozlehlé. Podélná patrová ústřední budova s vysokým portikem, na níž navazují přízemní akrádové kolonády, ukončené postranními budovami se sloupovými průčelími. Sloupová kolonáda byla čítá 20 vysokých sloupů.