wz
turistika.jpg, 78kB
Konopiště 2.

P1820182pan_01.gif, 20 kBP1820182pan_02.gif, 18 kBP1820182pan_03.gif, 18 kBP1820182pan_04.gif, 19 kBP1820182pan_05.gif, 16 kBP1820182pan_06.gif, 17 kB
Konopiště se nachází uprostřed rozlehlých parků asi dva kilometry západně od středu Benešova v Dobříšské pahorkatině. Do Benešova je zavedena železnice, po kteréP1820100_small.JPG, 11 kB přijel například v roce 1912 německý císař Vilém II., aby tu vedl v nádražní budově s arcivévodou Ferdinandem Františkem d´Estem tajná jednání. Dodnes je tu k vidění místnost, kde se spolu setkali.
     Zámek Konopiště vznikl četnými přestavbami původního hradu, ležícího na širokém skalnatém ostrohu. Ostroh je sevřený dvěma potoky. Pokud jde o první písemnou zmínku o hradu, pochází z roku 1318, ale založen byl pravděpodobně o několik let dříve. Jisté ale je, že to nebylo před rokem 1280.
     Hrad doznal mnoha přestaveb, první byla již ve středověku, v pozdní gotice, byl změněn na renesanční a nakonec barokní zámek. K největším úpravám došlo v letech 1887-1914, kde se stal zámek sídlem Františka Ferdinanda d´Este. Model hradu jak vypadal před poslední přestavbou se nedochoval. Zámek se nachází na obdélníkové ploše 37x70 metrů a je vymezený hlavní hradbou, zpevněnou okrouhlými věžemi. Původní věže se nedochovaly, ale ty současné jsou vysoké téměř jako ty původní. V letech 1725-46 usiloval architekt F. M. Kaňka o snížení šesti věží a dosažení toho, aby byla vysoká pouze jediná,P1820129_small.JPG, 13 kB která by pak byla dominantní a navíc zvýraznila vstupní barokní bránu do zámku. Díky němu tu můžete vidět několik soch M. B. Brauna.
     Jisté je, že je zdejší zámek kvalitní ukázkou francouzského kastelu (tak jsou nazvány původní vícevěžové hrady, které mají pravidelný či pravidelnější půdorys). Stavba, jako taková nemá na našem území obdoby, ale jde také o to, že bylo Konopiště vybudováno jako stavba poslední. Podobných staveb je na našem území celkem sedm, mimo Konopiště je to ještě Džbán, Hradiště, Jemnice, Nižbor, Týřov a Úsov.
     František Ferdinand d´Este byl velký sběratel a získal po svých italských předcích rozsálé sbírky. Například sbírka zbraní, jedna z největších v Evropě. Navíc velmi rád lovit zvěř a tím pádem jsou tu k vidění i jeho trofeje. Byl ale 28. června 1914 i se svou manželkou Žofií zavražděn v Sarajevu. Konopiště pak od dědiců arcivévody převzal v roce 1921 stát. V dnešní době tak můžete obdivovat jak sbírky, tak i vnitřní vybavení, které zůstalo v podstatě tak, jak je arcivévoda opustil.
     Zámek obklopují rozsáhlé anglické parky, přilehlé lovecké revíry, bažantnice, kde byly pro jejich chov zakládány umělé líhně. Je tu i Růžová zahrada s bohatou sochařskou výzdobou, dovezenou sem z Modeny. Procházka kolem zámeckého rybníku má své neodolatelné kouzlo. Je tu stále na co koukat, přijeďte se sem podívat.