wz
turistika.jpg, 78kB
Konopišťské parky

První nevelké zahrady u zámku budovali od roku 1725 Vrtbové z Vrtby. Za nich též vznikla oranžerie, dva skleníky a okrasná zahrada s letohrádkem na Chvojně. V roce 1887 koupil Konopiště habsburský následník trůnu František Ferdinand (za 6 milionu zlatých) a zvolil si jej na své hlavní sídlo.
     Jako součást své rezidence si nechal vytvořit velkolepý přírodně krajinářský park dosahující rozhlohy kolem 340 hektarů, do něhožP1820065_small.JPG, 14 kB byly začleněny i lesy na Tuškově a ve Velké oboře. Nachází se v něm řada vzácných dřevin, které jsou označeny společně s ukázkami běžných stromů jmenovkami.
     František Ferdinand též významně rozšířil původní sochařskou výzdobu, zejména o díla přivezená ze svého estenského panství Catajo v Modeně.
     Od roku 1888 zde pracovaly po patnáct let stovky dělníků. Ze sadovnických odborníků tu působili víde'nský zahradní architekt Mösmer a vrchní zahadník z pražské Stromovky Karel Rozínek. Nejpozoruhodnější je Růžová zahrada, kde je v pravidelně uspořádaném parteru vysazeno přes 5 200 keřů růží. Na park navazují rozsáhlé bažantnice. V okolí naleznete řadu romantických staveb, které sloužily Františku Ferdinandovi při jeho oblíbených lovech.
     Dnes jsou v parku chováni vedle běžné zvěře srnců, zajíců a bažantů také pávi, v zámeckém příkopě pak medvědi. Rybník slouží sportovnímu rybaření.      Ještě, nežli dorazíme k zámeckému příkopu, ve kterém se dnes neobjevil ani jeden medvěd, můžeme si prohlédnout osm barokních P1820224_small.JPG, 15 kBsoch. Ty dříve stávaly nedaleko hájovny Šimbera. Byly rozmístěny v barokně klasicistním zahradním útvaru, rondelu ze stříhaného smrčí. Další sochy, které stojí u příkopu, jsou starořečtí bohové.
     Na informačních cedulích, které stojí u značených cest po celém parku se dozvíte mnoho zajímavostí. Park je zajímavý v každém ročním odbobí. Při mé návštěvě na podzim začal hrát všemi barvami. Prakticky tu po celý rok něco kvete a je co obdivovat.
     Například v zimě se tu můžete podívat na kvetoucí keře vilínu japonského. Jedná se o keř původem z Japonska, který v původním prostředí dorůstá výšky až deseti metrů. U nás dosahuje dvou až tří metrů. V období mezi lednem a březnem se objevují žluté, oboupohlavné čtyřčetné květy, vyrůstající v chomáčcích. Na první pohled vypadají, jako by je někdo vyrobil z krepového papíru.
     Zajímavým zážitkem je také obejití rybníku, od kterého se v některých místech objevují nádherné výhlady na zámek. Na konci rybníku v místech, kde je přítok Konopišťského rybníka je most, který tu stojí od roku 1992. Je 80 metrů dlouhý a 3,3 metrů široký. Dříve tu bývala pouze dřevená lávka pro pěší.