wz
turistika.jpg, 78kB
Kostelec
nad Černými lesy

Město se nachází 30 kilometrů jihovýchodně od Prahy a asi 10 kilometrů jižně od Českého Brodu. Dříve byl často nazýván spíše jako Černý Kostelec. Což bylo a je myslím i dost pochopitelné, protože původně tu bývala jen zalesněná krajina označovaná jako Černý les. V polovině 14. století vznikla na území, Při vstupu do zámku se stačí podívat trošku nahoru...kde je dnes velké rozlehlé náměstí nedaleko od hradu, poddanská ves. Ta byla roku 1489 povýšena na městečko vymohl si to Jindřich z Kostelce) a obdržela i svůj znak. Postupem času je městečko známé díky hrnčířství, jeho tradice je vyhlášená. Dějiny hrnčířství si můžete prohlédnou v místním muzeu (Staré radnici). Velkou nevýhodou města ale bylo, že je mimo železniční uzel. Co bylo ještě ale horší, že mimo tu vůbec není a nikdy nebyla železniční trať.
     Kousek za městem stojí památníček posledního jelena, který tu byl zastřelen roku 1876. Ale začněme postupně - od roku 1325 je tu připomínán původně gotický hrad, patřící královské komoře. Osadu Kostelec vyměnil roku 1344 Jan Lucemburský s Ješkem z Náchoda za Náchod. Ješek a jeho potomci pak osadu vlastnili až do roku 1415. Po konfiskaci císařem (1547) byl přestavěn dalším majitelem - tentokrát Jaroslavem Smiřickým ze Smiřic na lovecký zámek a roku 1750 byl barokně upraven. Do čtyřkřídlého zámku majících v nárožích mohutné válcové věže kryté cibulovými báněmi - se vchází po kamenném mostě. Vedle zámku stojí goticko-renesanční kostel sv. Vojtěcha (1568-69), kde se v současné době konají svatební obřady. Pod presbytářem jsou hrobky Slavanů a Smiřických. Kostel je spojený se zámkem krytou chodbou vedoucí přes příkop. Celý zámek je opevněn zemními valy.
     Velkému trojúhelníkovému náměstí v Kostelci nad Černými Lesy vévodí barokní kostel sv. Andělů Strážných nebo také Jana Křtitele (1735-37), kterému byla přistavěna v letech 1889-94 pseudobarokní věž. Za kostelem stojí památník Mistra Jana Husa a Jana Žižky z Trocnova. Kolem náměstí stojí velké množství hodnotných domů. Pokud jde o spojení se světem... Můžete sem dojet PHD a četnost spojů je myslím dostačující. Město samotné i jeho blízké okolí je turisticky velmi atraktivní.