wz
turistika.jpg, 78kB
Krnov

Na severovýchodním úpatí Nízkého Jeseníku při hranici s Polskem nad soutokem řeky Opavy a Opavice, v místech, kde se křížily obchodní stezky směrem na Opavu a Olomouc najdete město Krnov. V současnosti jsou jeho součástí i bývalé samostatné obce.
     Svého času bylo co do velikosti dvanáctým městemP2150768_small.JPG, 9 kB Československa a za Rakouska-Uherska byl tehdy ještě Jägendorf velmi významným městem textilu, nazvaným dokonce Manchesterem východu. Bylo tu na čtyřicet textilních továren.
     První písemná zmínka o Krnově pochází v listinné podobě z roku 1240 a městem se stalo k roku 1269. Od roku 1377 se stalo střediskem krnovského knížectví. V průběhu času město střídalo majitele a v roce 1742 byla část území v okolí postoupeno Prusku a tím pádem se stalo město pohraničním. V současnosti je leží Krnov při česko-polské hranici.
     Na jihovýchodě města se na takzvaném Předním Cvilínském kopci nachází poutní místo. Jeho pověst spadá až do období vlády Přemysla Otakara II. Díky františkánskému řádu minoritů zde vznikla dřevěná kaple sv. Kříže a později, v roce 1684 kaple Bolestné Panny Marie. Nedaleko poutního barokního kostela stojí v nadmořské výšce 436 metrů kamenná rozhledna s cimbuřím.
     Ve městě nepřehlédnete městskou radnici z let 1901-03P2150844_small.JPG, 10 kB. Je postavena v neobarokním slohu na místě původní renesanční radnice ze 16. století. Krnovská novorománská synagoga, templ byla postavena v roce 1871. Dominantní je také farní kostel sv. Martina. Původní vyhořel a tak byl na konci 18. století přebudován.
     Klášter a kostel minoritů spadá již do počátků města. V první polovině 16. století byla v klášteře zřízena mincovna. Uvnitř jsou k vidění krásné fresky. Krnov má i svůj zámek, který je sice nepřístupný, ale historicky velmi cenný. Původně hrad vnikl k roku 1371. V roce 1622 koupil krnovské knížectví kníže Karel z Liechtensteina, ale nesídlil zde. Zámek vyhořel v roce 1779 a později byl renesančně upraven. A po válce a byl využíván k administrativnímu využití.
     Město je také známé výrobou varhan, které se tu sestavují již od roku 1873.