wz
turistika.jpg, 78kB
Kumburk

Bývaly doby, kdy byl tento gotický hrad na vysoké čedičové homoli (642 metrů nad mořem) jedním z největších v okolí. Dnes již jen mohutná zřícenina se nachází pět kilometrů západně od Nové Paky. Hrad byl založen na začátku 14. století rodem Hronoviců a již roku 1325 zde žil Markvart z Goldenburka. Pocházel ze starého rodu markvartických Vantenberků. To se ještě ale hrad jmenoval Zlatá hora (Goldenburg - Kolburk). Měl mohutné opevnění, na vrchol hradu se přichází spirálovitě přes 4 brány. Zřícenina je neoddělitelnou součástí okolní krajiny a z vrcholu věže je neuvěřitelně krásný výhled. Pokud jej tedy navštívíte zaDobová rekonstrukce hradu lepší viditelnosti, než já... To pak můžete uvidět Krkonoše a jeho podhůří, Polabí, Jičínsko, Náchodsko, Orlické hory, Tábor, Kozákov, Ještěd a dokonce České středohoří a Českomoravskou vrchovinu.
     Hrad byl obehnán dvojí hradbou, což můžete zjistit, pokud jej obejdete ještě v současnosti. Vnější zeď byla zpevněna šesti baštami. V hlavní hranolové Panenské věži, jejíž část se dochovala, byla v letech 1609-20 podle pověsti vězněna 10 let dcera Zikmunda Smiřického, Eliška Smiřická. Za to, že měla vztah s mužem z nižší vrstvy. To jsem ale předběhl dějiny. V roce 1406 koupil hrad Jan Krušina z Lichtenburka (vlastník opočenského hradu). Ten ale záhy zemřel. Hrad převzal Hynek Krušina z Kumburku, který byl velkým přívržencem husitů (patřil mezi 425 českých pánů, kteří oficielně nesouhlasili s upálením Mistra Jana Husa). Až do konce roku 1426 bojoval na straně husitů, ale po tomto roce přešel na stranu krále Zikmunda. Hynek Krušina zemřel roku 1453. Z dalších zajímavých údajů o hradu zmíním, že hrad vlastnil krátce i vnuk Jiřího z Poděbrad - kníže Bartoloměj Minsterberský.
     Pro konec hradu v "použitelném" stavu měla velký vliv třicetiletá válka. To jej totiž využili jako opěrného bodu Švédové. A když nastal rok 1658, rozhodl císař Ferdinand III. že mezi jinými bude i hrad Kumburk uveden do takého stavu, aby byl případný vlastník nekalých úmyslů zbaven možnosti využívat jeho strategického místa a jeho nedobytnosti. Roku 1710 koupili hrad knížata z Trauttmannsdorvu a ten byl v jejich vlastnictví až do roku 1945, kdy byl zkonfiskován.
     Atraktivitu místa zvyšuje fakt, že tu byl dvakrát mezi roky 1833-34 básník K. H. Mácha. Má tu na hlavní věži vystavenu pamětní desku. Dokonce si nakreslil Kumburk do svého skicáře. O pravé podobě hradu se však vedou spory. Správce hradu se pokusil jeho podobu zrekonstruovat na zde prodávaném pohledu. V blízkých lesích se tu za 2. světové války schovávali partyzáni. Co je ale důležitější, na obnově hradu se intenzivně pracuje. Bylo vystavěno dřevěné schodiště na vrchol věže a další se připravuje do sklepních prostor. Tam se mi moc líbilo a pro děti je návštěva obrovským zážitkem.