wz
turistika.jpg, 78kB
Mnichovo Hradiště

Mnichovo Hradiště se nachází asi 15 kilometrů severovýchodně od Mladé Boleslavi. Má necelých 8 000 obyvatel a nadmořskou výšku 240 metrů. První písemná zmínka o městě, které se postupně jmenovalo Hradiště (bylo hospodářským zázemím kláštera), Hradiště nad Jizerou a nakonec Mnichovo Hradiště pochází z roku 1279. Počátky jsou ale spjaty s místem nedaleko vzdáleným, kde se bylo staroslovanské hradiště a v roce 1145 postaven cisterciácký klášter. Původní malé městečko se nacházelo v místech dnešního náměstí. V průběhu dějin několikrát vyhořelo a navíc bylo také vyrabováno.
    Na konci 16. století získal město rod Budovců z Budova v čele s Václavem Budovcem. Ten dal postavit renesanční zámek. Zasloužil P1440700_small.JPG, 11 kBse o to, že mělo město různá privilegia. Měšťanům zařídil zrušení robot a některé výhody. Do dnešní doby můžeme obdivovat zámecké Budovcovo křídlo. Jenomže nastal rok 1621. Václav byl popraven za účast v protihamburském v povstání. A nikoho nepřekvapí, že dalším majitelem panství a města se stal Albrecht z Valdštejna. Ten tu ale byl všehovšudy šestrát (z toho nejdéle asi tři dny). Vlastnictví totiž předal svému příbunému, Maxmiliánu z Valdštejna. Rodu Valdštejnů patřilo Mnichovo Hradiště až do roku 1945.
    Nejhorším obdobím pro město bylo období po roce 1643. Po obrovském požáru se město "zvedlo" z popela až po několika desítkách let. Koncem 17. století se o rozvoj města zasloužil Arnošt Josef z Valdštejna. Nastal velký rozvoj mnichovohradištského panství. Přebudoval zámek do barokní podoby s anglickým parkem a francouzskou zahradou, založil klášter a kostel sv. Tří králů...
    V osmnáctém století pak vzniká velké množství kamenných stavev. Přibyly ještě kostel sv. Jakuba a kaple sv. Anny a také socha Panny Marie na náměstí.
    V roce 1785 byly ostatky Albrechta Václava Eusebia z Valdštejna a jeho první ženy Lukrecie uloženy v kapli sv. Anny. Zajímavým pro město byl rok 1835. Sešli se tu totiž Kristián z Valdštejna, rakouský císař Františem I., ruský car Mikuláš I. a pruský korunní princ Bedřich Vilém.