wz
turistika.jpg, 78kB
Podbřezí
židovský hřbitov

Informace o obci Podbřezí, o zámku Skalka i židovském hřbitově jsem čerpal na informačních cedulích a oficiálních stránkách obce.

Podbřezí je známo díky historickému románu Temno Aloise Jiráska. Díky němu se proslavil nejen zámek. Zásluhou Mladotů se na více jak dvě století stala silná komunita židovské obce se synagogou a hřbitovem, který lze navštívit při cestě proti toku Zlatého potoka. Dění na zámku a v Podbřezí, život židovské i křesťanské komunity ve válečném roce 1866 popisuje Karel Rudolf Krpata v románu Tři dny tammuz.
    V roce 1848 nastaly úlevy pro židovské obyvatelstvo a to začalo Podbřezí opouštět. Pro úbytek dětí byla roku 1863 uzavřena zdejší židovská škola a pro veliký úbytek dospělých byla roku 1888 zcela uzavřena i synagoga. Přelom století přinesl konec Židovské obce Skalkan několik posledních příslušníků bylo převedeno do dobrušskéobce.
    Posledním židovským příslušníkem byl druhorozený chlapec Zdeňka Kornfelda. To se psala první léta po první světové válce. Obcí dokonce projížděl i první prezident T. G. Masaryk. Při sčítání obyvatel roku 1921 bylo v  Obci Podbřezí už jen 6 izraelitů. V roce 1924 se konal poslední pohřeb na židovském hřbitově (vdovy šámese Kische).
    O židovském hřbitově s 92 náhrobky s nejstarším, pocházejícím z roku 1725 napsal Karel Krpata: "...není na českém venkově židovského hřbitova, který by směl se skaleckým soutěžit v malebnosti a přitažlivosti polohy. Čtyři tóny výjimečné působivosti se tu slily v strhující akord přírodní krásy - snivé lesní údolí, jará horská bystřina, ryčně rozhlaholený splav a v sebe stulené, roztodivně vrávorající kameny s hebrejskými nápisy..."

Přijeďte se podívat do krásné Obce Podbřezí a prohlédnout si její památky. Zdejší zámek je sice pro veřejnost uzavřen, ale zdejší okolí nabízí překrásné scenérie. Malebné údolí, kterým dojdete až k židovskému hřbitovu je součástí turisticky značené stezky...