wz
turistika.jpg, 78kB
Sion

Kdo zná dějiny či dokonce život a osud Jana Roháče z Dubé, tomu určitě název Sion říká hodně. Hrad, svého času slavný, je dnes už jen zříceninou (což je odvážné označení). Nezbylo tu už skoro nic, jen obvodové zdi. Nachází se asi 8 kilometrů jihozápadně od Kutné Hory a najdete jej nad obcí Chlístovice. Jan Roháč z Dubé se stal po roce 1434 vůdcem husitské strany - stojící proti císaři Zikmundovi. Hrad byl stavěn ve spěchu kolem roku 1425 a jeho osud nebyl veselý. Byl roku 1437 dobyt a vypálen...
    Osádka hradu se nevzdala tak lehce, jak by se to mohlo jevit. On byl jednou dobýván po bitvě u Lipan - ale osudový byl až rok 1437. Královské vojsko pod vedením Hynka Ptáčka z Pirkštejna (byl synovcem Jana Roháče z Dubé) po boku uherského vojska vedeným Michalem Országhem jej dobyl ale až po čtyřměsíčním obléhání. Pro útočící stranu bylo důležité, že se prokopala podzemní štolou až do příkopu, který nebyl tak dokonale chráněn a pak už pod palbou (navíc pod ochranou umělého dýmu) - zabraňující odporu posádky.
    Archeologické výzkumy ale zjistily - že hrad podkopán nebyl...takže nastávají spekulace, jak to vlastně celé bylo. Jedna verze tedy tvrdí, že čtyřměsíční obléhání bylo možné jen díky tomu, že Hynek Ptáček umožňoval svému synovci zásobovat svůj hrad. Výsledek byl ale nakonec krutý - 58 obránců bylo zajato, velké množství pobito. Jan Roháč z Dubé byl zajat a nakonec se svými druhy popraven na Staroměstském náměstí...
    Gotický hrad Sion byl vystavěn na skalnatém ostrohu ze tří stran chráněn říčkou Vrchlicí. Původně tu bývalo slovanské hradiště. Dnes je tu oblast klidu nazvané Údolí Bylanky a Vrchlice, je tu i archeologická rezervace. V údolí pod zbytky hradu je k vidění pamětní deska s reliéfem tohoto významného husitského příznivce, vyrobený z hořického pískovce. Je na něm reliéf Roháče s gotickým štítem se znakem pánů z Dubé. Deska zde byla osazena tajně za okupace (J. Vávra 1937) a navozuje tu atmosféru dávných časů, které měnily dějiny Čech. Doporučuji všem, aby si prošli blízké okolí, je tu velmi hezky a cesty jsou kvalitně značeny.