wz
turistika.jpg, 78kB
Soběslav

Město vzniklo na křižovatce dvou zemských cest a to Vitorazské a Solné, nazývané také jako "Zlatá". První písemná zmínka o Soběslavi pochází z období, kdy tu vládl rod Rožmberků. To se psal rok 1293 a tento rod měl město, ležící v místech, kde se vlévá Černovický potok do řeky Lužnice ještě po dalších 300 let. Blízkost Tábora zabezpečila městu v roce 1420 dobytí husity a celkový výsledek té doby byl ten, žeP2470283_small.JPG, 16 kB bylo dokonce dvakrát vypáleno. V 16. století se stává významným a nejznámějším rožmberským městem.
     V roce 1598 uchvacuje město požár a další období také nepatří mezi nejlepší... Třicetiletá válka spokojenému životu určitě nepřispěla.
     Dnes si na náměstí si můžete prohlédnout renesanční dům se svěma štíty a arkýřem (Smrčkův dům 1564), kde se scházeli čeští bratři. Stará radnice pochází z roku 1487, byla několikrát přestavěna, Rožmberský dům pochází ze století 15tého, kdy jej ze dvou zakoupených domů dal přebudovat Petr Vok na své dočasné sídlo. U středu náměstí stojí Mariánský sloup (1713) a kašna se sochou sv. Floriana, patrona města.
     Dominantou města je 68 metrů vysoká věž, která přiléhá ke gotickému kostelu, chrámu sv. Petra a Pavla (1280). Kostel byl několikrát přestavován, z toho původního zbyla jen sakristie. Věž je zakončena cibulovitou bání střechy, pocházející z roku 1750. Pokud vystoupíte nahoru, můžete se nejprve prohlédnout "strojek" věžních hodin. Zmínka o těch prvních P2470353_small.JPG, 14 kB pochází z roku 1484... Po vystoupení na ochoz věže se pak můžete pokochat výhledem na město i do blízkého i vzdáleného kraje.
     Dalším z kostelů ve městě je kostel sv. Víta (1374-90). Zvlášností této krásné stavby je klenba, nesená dvěma pilíři a fakt, že štíhlá věž je vystavěna bez vybudování základů. Hřbitovní kostel sv. Marka byl založen v roce 1650 je nyní galerií sv. Marka. Barokní osmiboká kaple s kopulí je vyzdobena vzácnou freskou.
     Rožmberský hrad s věží Hláskou byl zachráněn díky tomu, že zde byla vybudována knihovna. Zachovala se vysoká válcovitá věž se střílnami v úrovni jednotlivých pater. Na průčelí věže můžete vidět rožumberskou hvězdu. Původní areál byl znehodnocen díky přestavbě nejpve na pivovar a později nepřispěly ani další přestavby... Nakonec se stavba stává knihovnou a plní i další kulturní aktivity obyvatel a návštěvníků.
     Pokud do města vstoupíte ze strany, kde se nachází přírodní rezervace Nový rybník (1747-52), můžete objevit altánek "Muchomůrka" a o kousek dál letní pavilonek s bustou Otakara Ostrčila. Kolem koupaliště můžete doputovat až na hlavní náměstí...