wz
turistika.jpg, 78kB
Velké Opatovice

V Boskovské brázdě v Podorlické pahorkatině v nadmořské výšce 376 metrů nad mořem leží město Velké Opatovice. Asi 3 kilometry jihozápadně odsud je Jevíčko, asi 15 kilometrů severně Boskovice.
    Podle písemných údajů se to tu jmenovalo k roku 1281 Opatowiz, v roce 1563 je tu zmiňovánaDSC_7214a_small.jpg, 12kB u obce Opatowicze i tvrz. V roce 1888 je název psán jako Velké Opatovice...o pár let později se zmiňují Veliké Opatovice. Po druhé světové válce už se ustálil název Velké Opatovice. Ty se stávají k roku 1969 městem, ke kterému jsou přidány některé okolní obce (Bezděčí, Břťov, Skočova Lhota, Svárov, Velká a Malá Roudka, Skočova Lhota.
    Kolem roku 1300 byly Opatovice rozděleny na dvě části. V Horní tvrzi, která se nacházela přibližně v místech dnešního zámku, žil Vlček z Opatovic. Byla dokonce v roce 1412 první kamennou tvrzí na Moravě. K této části patřil i kostel. Dolní část patřila Bedřichu z Opatovic a nacházela se v údolí říčky Jevíčky. Ke spojení obou částí došlo kolem roku 1412, kdy celá území získal Boček Lestnický  Kunštátu. Díky tomu se stala panským sídlem Horní tvrz, která byla přestavěna ještě před rokem 1700 na barokní zámeček. Ten byl v průběhu dalších let postupně upravován a rozšiřován. Nový a rozsáhlý zámek vybudoval v roce 1757 Karel Otto Salm z Neuburgu. Rod byl vystřídán po roce 1795 Herbersteiny. Od roku 1924 je zámek ve vlastnictví Velkých Opatovic.
    Pokud jde o kostel, ten současný je zasvěcen sv. Jiří. Pochází z let 1790-91 a nahradil Chrám z druhé poloviny 14. století. (gotický, barokně přestavěný). Původní varhany se nedochovaly, byly nahrazeny DSC_7215a_small.jpg, 16kBv roce 1913 pneumatickými. V roce 1972 přibyly ke zvonu sv. Víta ještě zvony sv. Jiří a Pany Marie.
    Významným rokem pro obec byl ten z letopočtem 1852, kdy bylo vydáno kutací právo na dobývání žáruvzdorných jílů. O čtyřicet let později zde vzniká šamotka firmy Gessner a Pohl. Vlakové spojení je tu již k roku 1889 a o pár let je trať prodloužena do Boskovic a dále připojena na hlavní trať do Skalice nad Svitavou. K roku 1950 se pak mění šamotka na Moravské šamotové a lupkové závody. Dále se tu výrazně zvyšuje zemědělská velkovýroba. Díky tomu se obec stává městem a výrazně stoupá počet jejich obyvatel (nejvíce k roku 1980, kdy jich tu bylo 3 787).
    V roce 2007 byla na místě jížního křídla velkoopatovického zámku (v roce 1973 vyhořelého) vybudována moderní stavba, Moravské kartografické centrum. Mají tu největší expozice map a zeměměřičství na našem území. Proti proudu času můžete porovnat současné mapy s kartografickými zobrazeními našeho uzemí. Můžete si prohlédnout expozice o geodézii, fotogrammetrii ale i o kartografické polygrafii. Jsou tu k vidění i modely krajiny.
    Anglický park zámku se sochou Bedřicha Smetany (Karel Otáhal 1959) byl rekultivován, takže si zde můžete odpočinout a nabrat síly na procházku po blízkém  vzdáleném okolí. Rybník, kdysi součást zámku byl v sedmdesátých letech minulého století zasypán.