wz
turistika.jpg, 78kB
Vysoká
u Kutné Hory 2.

Zalesněný vrch (471 m), se nachází 6 kilometrů západně od Kutné Hory nad obcí Vysoká. Na jeho vrcholu je k vidění zřícenina "Belvedéru" (1697-1839). Založil ho F. S. Špork a zpustl po požáru v 19. století. Barokní kaple s vysokým pilastrovým řádem obklopoval soudobý Malý klášter a několik místností pro mnichy pavlány. Uprostřed byla nádrž z červeného mramoru se sochou sv. Jana Křtitele, nad jeho hlavou zářilo kovové pozlacené slunce. Nad sochou i kolem trýskala voda, což vytvářelo nádherný efekt. Na vrcholu celé stavby byla vyhlídka a když uvážíme, že byl v té době vrchol kopce nezalesněn, byl tu opravdu nádherný výhled.
    Na vrchu, kousek od kláštera stojí vysílač s rozhlednou, ze které je vidět daleko do kraje. Za hezkého počasí je tu opravdu na co koukat. Kraj kolem Kutné Hory je malebný a je tu mnoho míst, kam si mohou turisté zajet a kochat se krásou jak přírodní, ale i vytvořenou člověkem. Kousek od vrchu je ves Vysoká (románská ves je doložena ve 12. století), které dominuje hodnotný kostel pocházející asi z 10. století. To tu stál románský kostel, který se stal sakristií nového raně gotického kostela Navštívení Panny Marie z konce 13. století. Na kostelíku je zachováno hluboce vyšpaletované východní okénko. V současnosti je kostelík upravený pozdně goticky a je v něm z roku 1700 zachovalá barokní kazatelna.
    Další zajímavostí tohoto krásného místa je, že severně od kopce Vysoká bylo v roce 1142 poraženo vojsko knížete Vladislava moravskými znojemskými údělnými vojsky pod vedením knížete Konráda. Nedaleko odsud, v obci Roztěž stojí zámek, který sice není přístupný veřejnosti, ale natáčel se tu seriál Život na zámku. A tam můžete vyjít na výlet do okolí,například na místo, kde stával hrad Jana Roháče z Dubé, Sion.